ผลิตภัณฑ์ ชิเนเต้ ได้รับการควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญการผลิตเครื่องสำอางบำรุงผิว และทำความสะอาดผิวหน้าโดยเฉพาะ ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย และได้มาตรฐาน ภายในห้องควบคุมการผลิตที่ปลอดเชื้อ และปลอดจากสารต้องห้ามตามที่คณะกรรมการอาหาร และยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.) ได้กำหนดไว้

              ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของชิเนเต้ รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนำเข้าจากเกาหลี  MISS:MEIN ทั้งหมดได้ผ่านการอนุมัติเลขที่ใบจดแจ้งแล้ว ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ทุกครั้งที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ชิเนเต้ เบบี้เฟซ เน็ทเวิร์ค จำกัด ว่าผลิตภัณฑ์ของเราได้มาตรฐาน และปลอดภัย

               เพราะเราเชื่อมั่นว่าการผลิตเครื่องสำอางไม่ได้หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วได้ผลเท่านั้น แต่หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วต้องปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยเช่นกัน
สินค้าทุกตัวของชิเนเต้ ยังคงครองใจของผู้ใช้มาจนทุกวันนี้